Lektör och redaktör – vad är skillnaden?

Jag får ofta frågan om vad som är skillnaden mellan min lektörstjänst och min redaktörtjänst. Ja, vad är egentligen skillnaden mellan en frilansade lektör och en frilansande redaktör? Här får du svaret.  

Hur många gånger läser jag manuset?

En stor skillnad är antalet genomläsningar av texten som görs. Som lektör läser jag  först igenom manuset snabbt en gång och där efter gör jag en grundlig genomgång där jag verkligen djupdyker ner i texten. Som redaktör krävs det i regel mellan tre och fyra grundliga genomläsningar av manuset.

Vad går jag igenom?

När jag arbetar som lektör tittar jag på och analyserar en rad olika komponenter som ingår i en bra roman. Dessa är exempelvis story, logiska luckor, struktur, tempo och framåtdriv, gestaltning, språk, berättarperspektiv, karaktärsskildring och miljöbeskrivning.

Det här är samma saker som jag ser över som redaktör. I lektörstjänsten ingår ett utlåtande om ca 5–10 sidor samt kommentarer i manuset. Detsamma gäller för redaktörstjänsten, med den skillnaden att du som författare i stället får en handlingsplan  som vi diskuterar tillsammans.

Hur petig är jag?

Det sägs att en redaktör är ”pilligare” än en lektör. Vanligtvis ger lektören övergripande råd, medan redaktören går in mer i detalj, ja till och med ner till varje ord och stavelse i texten.

Här liknar min lektörstjänst och redaktörstjänst varandra. När jag lektörsläser ett manus är jag nämligen väldigt noggrann, på gränsen till petig om man så vill. Jag fokuserar både på helheten och på detaljerna.

Däremot tittar jag varken som redaktör eller lektör på stavfel. Även om jag markerar uppenbara fel så är det här korrekturläsarens uppgift.

Redigerar jag manuset?

Som redaktör går jag även in i texten och redigerar där det behövs – detta givetvis i nära samarbete med författaren. Ändringarna kan ibland vara rent språkliga där vi går igenom grammatiska fel och meningsbyggnad. Ibland kan det även handla om att exempelvis omstrukturera text. Här använder jag ”spåra ändringar”-funktionen i Word, så att författaren sedan lätt kan gå in och godkänna (eller neka) de förändringar i texten som gjorts.

Givetvis gör författaren själv även vissa ändringar. Det kan till exempel handla om att skapa större komplexitet i karaktärsskildringen – och som redaktör läser jag och går igenom den omskrivna texten. (Som lektör kan jag givetvis även läsa din omarbetade text. Då får du 10 % rabatt på lektörstjänsten.)

Hur nära är samarbetet med författaren?

Man kan alltså säga att en annan stor skillnad mellan en frilansande lektör och en frilansande redaktör är det täta och nära samarbetet som finns mellan redaktören och författaren. För att detta samarbete ska flyta på så smidigt som möjligt erbjuder jag även möten via Zoom. Detta ingår i redaktörstjänsten.

Hur lång tid tar arbetet?

Eftersom jag går igenom texten så grundligt som lektör (egentligen borde jag kalla mig manusutvecklare i stället, men det råder redan en begreppsförvirring gällande vad de olika yrkestitlarna egentligen innebär) så brukar det ta mellan sju och tio dagar för mig att gå igenom ett manus, men det beror givetvis också på manusets längd och på hur mycket arbete som krävs.

När jag arbetar som redaktör tar arbetet längre tid – vanligtvis mellan en och en och en halv månad, men även här spelar längd och kvalitet på manuset roll.

Vad kostar det att anlita mig som lektör och redaktör?

Allt detta sammantaget påverkar givetvis priset på tjänsten. En lektörstjänst blir därför (beroende på hur långt ditt manus är) cirka fyra gånger billigare än vad en redaktörstjänst kostar.

Här finns en prislista över vad mina manustjänster kostar.

Varmt välkommen att anlita mig antingen som lektör eller redaktör!

3 Comments

    1. Spännande att du skrivit en bok! En e-bok är inte så “bara”! 🙂 Du är varmt välkommen att höra av dig om du behöver lektörs- eller redaktörshjälp i framtiden!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *