Prislista

Manusutvecklande lektörsläsning

1 495 kr i startavgift + 18 öre per ord. 

I tjänsten lektörsläsning ingår en mycket grundlig genomgång av ditt manus med en stor mängd utförliga kommentarer direkt i texten samt ett utlåtande om minst fem A4-sidor.  

Förstakapitel-analys

1 595 kr.

I tjänsten ingår mycket detaljerade kommentarer i texten och ett utlåtande om cirka fyra A4-sidor. Ditt första kapitel får innehålla cirka 2 500 ord. (För längre första kapitel tillkommer 16 öre per ord.)

Skrivcoaching

26 öre per ord. Ingen startavgift utgår.

I tjänsten, skrivcoaching, som ofta pågår under en längre dit och där jag följer med dig genom skrivprocessen, ingår kontinuerlig textrespons, råd, pepp och tips på hur du kan komma vidare ned ditt manus. Du får utförliga kommentarer på varje sida samt ett utlåtande för varje gång du skickar in text.

Respons på korta texter eller noveller

999 kr i startavgift per text eller novell + 16 öre per ord.

I tjänsten ingår utförliga kommentarer i texten och ett utlåtande om cirka fyra A4-sidor. 

Redaktörstjänst

Paketpris

I grundavgiften på 46 000 kr ingår redigering av max 70 000 ord. Därefter: 28 öre per ord.

Observera att det som ingår i redaktörspaketet är en första genomläsning av ditt manus, varefter du får en utförlig handlingsplan, ytterligare två redaktörsrundorm, där jag går in direkt i texten och ger förslag och redigerar, samt en runda för finputsning av texten.

Den totala arbetstiden beror på manusets längd och på typ av bok. Genomsnittlig arbetstid är cirka en till två månader.

En redakörsgenomgång

Du kan även anlita mig för en redaktörsgenomgång av ditt manus. välja att låta mig gå igenom ditt romanmanus eller din facklitterära bok en gång.

Glöm dock inte att en redaktörsrunda sällan är tillräckligt. Desto djupare ner i texten man kommer desto fler frågor att ta ställning till uppstår i regel alltid.

Pris: 25 000 kr för max 70 000 ord. Därefter 28 öre per ord.

Spökskrivning

Vill du ha hjälp med att skriva en roman, eller kanske bara några kapitel eller scener? Då kan du även anlita mig som spökskrivare. Priset är cirka 800 kr per sida (räknat på 350 ord per sida). Kontakta mig gärna för offert.

Kostnadsfritt första möte

Vill du veta om jag är rätt lektör, redaktör, skrivcoach eller spökskrivare för dig? Då kan du träffa mig via Zoom. Jag bjuder nya författare som är nyfikna på att arbeta med mig på ett 30 minuter långt möte där du kan ställa frågor och diskutera ditt manus. Kontakta mig för mer information.

Hur formaterar du din text innan du skickar in den?

Jag tar endast emot text i digitalt format i Word. Skicka din text i Times New Roman i 12 p och med 1,5 i radavstånd.

Konfidentialitet

Hos mig är ditt manus säkert. Jag förbinder mig att inte yppa något om ditt manus, diskutera manuset med andra eller sprida information vidare om dig eller det du skriver.

Väntetid

Ofta är det lite väntetid innan jag kan ta mig an ditt manus. Då kan du passa på att finputsa din text. Det är även bra att låta ditt manus vila ett tag, för att du på så sätt ska få perspektiv på det du skrivit. Kontakta mig gärna för mer information om när jag kan ta mig an din text. Varmt välkommen att boka in en tid!