Jag hjälper dig att förädla och utveckla ditt manus

Mitt namn är Helena Hansen och jag arbetar som lektör, manusutvecklare, redaktör och skrivcoach samt ibland som spökskrivare. Jag arrangerar även workshops och andra kurser i kreativt skrivande. 

Sedan 2008 bor jag i Paris tillsammans med min sambo och våra två katter.

Passionen för litteratur har alltid funnits där. Jag har en magisterexamen i kreativt skrivande från Lunds universitets författarskola och en Master i Lettres modernes (litteraturvetenskap) från Sorbonne i Paris. Min specialinriktning på Sorbonne var genusfrågor och postkolonialism.

2016 tog jag även examen från Yrkesutbildningen för lektörer. Nu är jag kursansvarig och handledare på Manusutvecklarutbildningen tillsammans med Ann Ljungberg. 

Jag har även studerat konstvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och andra kortare kurser i kreativt skrivande på universitetet. 

Mina gedigna kunskaper i kreativt skrivande och litteraturvetenskap gör att jag har stora kunskaper i att djupanalysera text. De utbildningar jag har gått i kreativt skrivande gör även att jag kan sätta mig in i författarens roll.

2005 började jag som redaktör och sedan dess har jag arbetat med text i olika former, bland annat som webbredaktör och -journalist, copywriter, översättare, korrekturläsare och recensent samt skrivit egna texter.

Jag har bland annat medverkat med flera kapitel i skrivhandböckerna Fängsla dina läsare, väck spänning och berör på djupet och i Överraska dina läsare, en idébank för oväntade vändningar, varav den förstnämnda används på universitetsnivå i kurser i kreativt skrivande. Båda böckerna är utgivna av Chill textstudio.