Jag hjälper dig att utveckla och förbättra din text

Mitt namn är Helena Hansen och jag arbetar som lektör, redaktör och skrivcoach, och ibland även som spökskrivare. Jag arrangerar även workshops och andra kurser i kreativt skrivande. Då och då hoppar jag även in som universitetsadjunkt i kreativt skrivande på ett av Sveriges universitet.

Sedan 2008 bor jag i Paris tillsammans med min sambo och våra två katter.

Jag har en magisterexamen i kreativt skrivande från Lunds universitets författarskola och en Master i Lettres modernes (litteraturvetenskap) från Sorbonne i Paris. Min specialinriktning på Sorbonne var genusfrågor och postkolonialism.

2016 tog jag även examen från Yrkesutbildningen för lektörer, som är den första och enda utbildningen för diplomerade lektörer i Sverige.

Mina gedigna kunskaper i kreativt skrivande och litteraturvetenskap gör att jag har stora kunskaper i att djupanalysera text. De utbildningar jag har gått i kreativt skrivande gör även att jag kan sätta mig in i författarens roll.

I hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med text i någon form, bland annat som webb-journalist, redaktör och korrekturläsare, samt skrivit litteraturkritik och egna texter.

Jag har bland annat medverkat med flera kapitel i skrivhandböckerna Fängsla dina läsare, väck spänning och berör på djupet och i Överraska dina läsare, en idébank för oväntade vändningar, båda utgivna av Chill textstudio.