Lucka 18 i Lektörsadventskalendern

Ni har väl inte missat Lektörsadventskalendern? Varje dag fram till jul ger jag och mina lektörskollegor tips om skrivande och om hur du kan utveckla din text på bästa sätt.

Tiden går snabbt mot jul – och idag är det jag som är lucka 18. Idag skriver jag om hur du kan skapa karaktärer som inte är köns- eller genusstereotypa.   

Lektörsadventskalendern

Så skapar du karaktärer som inte är köns- eller genusstereotypa

Precis lika inspirerande som det är att läsa om flerdimensionella karaktärer tycker jag det är att läsa om karaktärer som inte är köns- eller genusstereotypa.

Även dessa framstår nämligen som mer trovärdiga och mer komplexa. I verkliga livet är de människor vi möter nämligen alltid mer mångsidiga än vi kanske tror.

Ofta är det en utmaning att skapa en komplex karaktär – och lika svårt kan det vara att komma ur sitt stereotypa tänk när det gäller genus. Vi är helt enkelt vana vid att kvinnor respektive män anses ha vissa egenskaper eller att de beter sig på ett visst sätt i ett visst samhälle eller i en viss kultur.Detta avspeglar sig även i litteraturen.

Men här har du som författare all möjlighet i världen att skapa komplexitet i karaktärsskildringen!

Komplexa karaktärer är även något som gör läsaren mer berörd och engagerad – och att lyckas engagera läsaren är en förutsättning för att hon ska vilja läsa vidare.

Men hur gör man då? Här kommer några tips.


1. Ta först och främst fasta på vad skrivcoachen Robert McKee skriver om flerdimensionella karaktärer i sin bok Story.
Enligt McKee skapar man flera dimensioner hos en karaktär genom att ge denna eller denne motsatta sidor. Ett motsatspar skapar en dimension – och genom att till exempel göra en karaktär både ond och god skapas en dimension. Försök att skapa så många dimensioner som möjligt, så blir både karaktären och texten mer intressant.

2. Fundera sedan på vilka egenskaper som brukar karakteriseras som typiskt ”kvinnliga” respektive ”manliga” och ge karaktärerna i din text lite av båda sidor – alla har vi oftast både något ”typiskt” kvinnligt och manligt i oss.

3. För att se om du lyckats skapa karaktärer som inte är köns- eller genusstereotypa kan du även testa att, om så bara i tanken, byta kön på dem. Då ser du lätt om du till exempel beskrivit kvinnor och män på ett speciellt sätt?

Det här är en nyttig övning som förmodligen kommer få dig att tänka i nya banor och som hjälper dig att motverka ensidighet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *