In medias res – eller så skriver du början på ett fångande första kapitel

Kapitel 1

 

Första kapitlet, eller till och med första meningen, i en roman är kanske viktigare än du tror – ofta är det nämligen just inledningen som hela romanen hänger på.

Hur skriver man då början på ett första kapitel som är tillräckligt fångande för att både förlaget och läsaren ska vilja läsa vidare?

När det gäller öppningen eller anslaget, det vill säga hur du börjar boken, brukar jag alltid tips om det berättartekniska greppet in medias res, som är latin och betyder ”i händelsernas mitt”. Då kastar du helt enkelt in läsaren direkt i handlingen av din berättelse – och du slipper därmed att värma upp.

Att ”värma upp” är ett vanligt nybörjarfel som man ofta gör. Det kan till exempel innebära att det tar för lång tid innan berättelsen kommer igång och att man berättar för mycket och för onödig information innan konflikten tar vid, vilket gör att det känns mindre spännande att läsa.

Här bör du i stället fundera på var din berättelse faktiskt har sin början och fokusera på att hitta en intresseväckande första mening eller ”hook” som fångar din läsare direkt. Och först där efter, när läsaren redan är fast i texten, kan du sedan gå vidare och presentera konflikten och huvudpersonen på ett mer djupare plan.

Det här visste redan Homeros, som börjar både Iliaden och Odyssén med in medias res. Några kända romaner där läsaren kastas direkt in i händelsernas mitt är till exempel Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf och Hem av Toni Morrison.

Här hittar du fler exempel på in medias res-romaner.

Läs- och skrivtips

Man lär sig alltid mycket av att se hur andra författare gör när de skriver. Läs därför början på några in medias res-böcker och se hur författarna gått tillväga. Vad är det i första meningen som gör att du som läsare fångas direkt av berättelsen? Vilka frågor ställer till exempel texten? Försök sedan att själv göra på samma sätt.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *