Att skriva på ett inkluderande sätt – det händer saker i Frankrike

Kan ett nytt sätt att skriva hjälpa till att minska de ojämlikheter som finns mellan kvinnor och män?

Det är i alla fall tanken med en ny sorts ”inkluderande skrift” som ganska nyligen introducerades i Frankrike där jag bor.

Detta inkluderande sätt att skriva handlar helt enkelt om ett annat och icke-sexistiskt sätt att skriva, där man lägger vikt vid både syntax och innehåll för att det ska vara inkluderande och jämlikt.

Det handlar bland annat om att skapa kvinnliga yrkestitlar som tidigare “saknats”.

Nu kan man till exempel inte bara skriva professeur för lärare utan även professeure, eller varför inte auteure med ett e på slutet om det handlar om en författarinna? Att sätta e som ändelse är ett vanligt sätt att omvandla ett adjektiv till femininum i franskan. Nu införs det även för substantiv.

Men kanske gäller det fortfarande bara för vissa ord och titlar? Borgmästaren i Paris heter Anne Hidalgo och är, som man kan utläsa av namnet, kvinna. Men det finns (i alla fall ännu inte) varken någon könsneutral eller kvinnlig motsvarighet för hennes yrkestitel.

I stället betonar till och med Franska Akademien på sin hemsida att om en kvinna, som nu är fallet, är borgmästare så ska man i stället säga Madame le maire (och inte Madame la maire). Att ordet borgmästare är maskulinum är tydligen väldigt viktigt.  Vad det beror på kan man spekulera i.

Men nu börjar saker (äntligen!) röra på sig. Mots-Clés (som betyder Nyckelord) är en kommunikationsbyrå som nu infört en manual för hur detta nya inkluderande sätt att skriva fungerar.

Ett nytt tecken har till exempel införts: ”mellanpunkten” – ”le point milieu”, som innebär att man efter ordstammen sätter det manliga suffixet och sedan det kvinnliga suffixet efter varandra. Om det är ett ord i pluralis lägger man även till ett s.

Så här skriver man till exempel skådespelare/skådespelerska: acteur·rice·s.

Extra viktigt känns det att man i stället för att använda vissa köns- eller genusstereotypa antonomasier, det vill säga omskrivningar av exempelvis egennamn eller ord som Homme eller Femme med stor bokstav, nu väljer att fokusera på ord som ”mänsklig”.

Ett exempel på detta är De mänskliga rättigheterna, som på franska heter Les Droits de l’Homme. Homme på franska betyder nämligen inte bara man utan även människa. Nu väljer man i stället att skriva Les Droits Humains.

Läs mer

Här kan du läsa mer (på franska) om de tre huvudsakliga förändringarna som skett vad gäller detta nya inkluderande skrivsätt. Det går även att ladda ner hela manualen.

3 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *