Att hitta sin berättarröst och stil

StilövningarJust nu läser jag samma historia, berättad på 99 olika sätt. Vad läser jag då? Jo, jag läser Raymond Queneaus Stilövningar – denna fantastiska lilla pärla till bok som gavs ut på franska 1947 och i svensk översättning av Lars Hagström på Bakhåll förlag för första gången 1987.

Tyvärr är boken slutsåld på förlaget, men jag rekommenderar dig starkt att genast leta upp den på närmsta bibliotek eller antikvariat.

Vill du hitta din egen berättarröst och stil är nämligen den här boken ett perfekt verktyg!

En man befinner sig på en buss i Paris i rusningstid. Där ser han hur en ung man anklagar en annan man för att knuffas. När en plats blir ledig i bussen tar den unge mannen den. Några timmar senare ser mannen som observerat det hela återigen den unge mannen, nu tillsammans med en kompis vid Saint-Lazare-stationen. Kompisen råder den unge mannen att sy i en knapp i sin rock.

Det är hela handlingen. Hur kan denna minimalistiska historia berättas på så många olika sätt kan en fråga sig? Inspirerad av Bachs Der Fuge, som är ett musikstycke som är indelat i en mängd variationer av samma tema, lyckas Queneau variera sin text på mängder av olika sätt – och på så sätt även visa litteraturens möjligheter.

Det bör även tilläggas att Queneau på 1960-talet även var en av grundarna av OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle, ungefär: Verkstaden för potentiell litteratur), en litterär grupp vars syfte var (eller är – gruppen existerar än idag) att utforska nya former av skrivande bland annat genom att sätta upp begränsningar för skrivandet.

Vad kan en lära sig av detta? Jo att skrivandet, precis som Queneau antyder med sina texter är ett hantverk som det går att lära sig. I Stilövningar laborerar han till exempel med texten genom att berätta den i olika tempus och ur olika berättarperspektiv, samt provar en rad olika stilar. Det kan du också göra!

Vad sägs till exempel om att berätta din text som en dröm, som en överraskning eller genom att fokusera på olika färger? Eller berätta texten på ett prunkande, alternativt ett precist och exakt sätt? I Stilövningar visar även Queneau hur en gestaltar de olika sinnena eller vad skillnaden är mellan en text som drar åt det talspråkliga, alternativt det strikta och affärsmässiga hållet med sin höga stilnivå.

Genom att läsa boken lär du dig dessutom olika troper, som litotesen (som är en medveten underdrift som kan användas som effekt för att förstärka handlingen) och stilfigurer som lipogrammet (som är en text där en inte använder ord som innehåller en viss bokstav), samtidigt som du även får kunskap om olika versmått och hur du skriver i olika genrer – och mycket mer.

Stilövningar är helt enkelt en ovärderlig källa till inspiration som alla skrivande människor borde läsa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *