Intervju med Malmöförfattaren Hussam Alkoblawi

Idag intervjuar jag Malmöförfattaren Hussam Alkoblawi, som nu ger ut ”Utan min slöja”, en spännande roman som behandlar brinnande aktuella ämnen som slöjan och den moderna arabiska kvinnans situation, men handlingen kretsar också kring stark kvinnlig vänskap.

 

Hej Hussam! Den 10 januari släpptes din debutroman ”Utan min slöja” på Malmöbaserade NBL bokförlag. Stort grattis! Hur känns det?

Det känns jättebra! Men naturligtvis är jag lite nervös eftersom romanen behandlar väldigt känsliga frågor som kan missuppfattas eller misstolkas.

Vill du berätta lite om vad romanen handlar om?

”Utan min slöja” handlar om tre tjejer: Faten, Roba och Rihab, som kommer från tre olika arabländer. Av en rad olika anledningar tvingas de fly till Sverige, där de möter en verklighet som inte exakt stämmer överens med bilden de hade av landet. Trots tjejernas olika sociala, ekonomiska och religiösa bakgrunder, levnadsstilar, värderingar och skilda uppfattningar om religion – och inte minst om slöjan – utvecklas en stark vänskap mellan dem.

Romanen behandlar även frågor om urgamla traditioner, fördomar, normer och vad som egentligen är islams äkta lära, samt hur det är att försöka integrera sig i ett nytt samhälle och anpassa sig efter svenska värderingar, som på många sätt, både på gott och ont, påverkar tjejernas liv och tro.

Hur fick du idén till att skriva boken?

I många år har jag arbetat som tolk inom flera sammanhang och då kommit i kontakt med många personer från olika kulturer och samhällsklasser, som haft olika tanke- och levnadssätt. Jag har även mött fördomar som finns, både i Sverige och i arabiska länder, som påverkar hur vi lever tillsammans.

Även om jag växt upp i Libanon och Egypten så har jag levt två tredjedelar av mitt liv i Sverige, som jag ser som mitt hemland. Tack vare mitt arbete och mitt intresse för kulturer, traditioner och integrationsfrågor har jag stora erfarenheter om de förändringar som sker i människors liv beroende på tid och plats.

Jag kände även ett stort ansvar, både mot Sverige och mitt ursprungsland. Därför ville jag upplysa och beröra ämnen i romanen som kan möjliggöra integration, tolerans, acceptans och hur vi kan leva tillsammans trots våra olikheter, och detta trots att dessa ämnen kan upplevas som väldigt känsliga och kanske även lite farliga.

Vilka reaktioner har du fått när du nämnt romanens titel?

Snacka om reaktioner! De var väldigt heta och fördomsfulla, precis som jag hade förväntat mig, så jag blev inte särskilt överraskad. Samtidigt var den positiva och den negativa responsen lika stor.

Vissa araber och muslimer anklagade mig till exempel för att vara ”försvenskad”, ”islamhatare” och ”ateist”, medan många svenskar, som i sin tur ofta var emot islam, slöjan och invandrare överhuvudtaget, applåderade mig. Samtiga drog sina slutsatser om romanen innan de ens hade läst den.

Slöjan (ja, det finns ju flera olika typer av slöjor, vilket du visar med stor komplexitet i din roman) är ofta ett kontroversiellt ämne. Varför tror du att det är så?

Jag tror att det beror på okunskap. Vissa muslimer är kan inte heller skilja på tradition och religion, samtidigt som det finns olika tolkningar av koranverser där slöjan nämns. Vissa verser är väldigt stränga och radikala, medan andra är mer milda och i mitt tyckte mer logiska. Naturligtvis påverkas synen på slöjan å ena sidan av den fundamentalistiska vågen i världen, men å andra sidan också av den mer toleranta fronten som försöker dämpa radikalismen.

Den 30 januari kommer du även att ge ut ”Utan min slöja på arabiska” (plus att den så småningom kommer att ges ut på engelska och franska). Du har redan publicerat smakprov ur romanen både på svenska och arabiska. Har reaktionerna skiljt sig mellan svenska och arabiska läsare? 

Ja, verkligen. Om jag bortser från de positiva reaktionerna och endast nämner de negativa, så har arabiska läsare kritiserat mig personligen och bland annat betvivlat min tro och lojalitet mot mitt ursprungsland, medan svenska läsare däremot attackerat islam och slöjan.

Hur bemöter du då kritiken, både den positiva och negativa?

Jag tror att de som varit positiva till romanen är de som på något sätt kunnat förstå bokens goda budskap. Detta handlar ofta om personer som inte förhastar sig och som inte fördömer. Det är sådan typ av kritik jag blir glad av. Vi behöver nämligen minska de fördomar som finns för att på så sätt kunna leva tillsammans och bygga upp vårt samhälle på ett sätt som gynnar oss alla.

Den negativa kritiken brukar jag däremot bortse från, eftersom den ofta är förhastad och grundar sig på fördomar hos personer som inte ens har läst romanen, utan som i de flesta fall bara sett bokens titel. Men samtidigt tar jag naturligtvis emot negativ kritik som är logisk och som berör själva kärnämnet. Jag lär mig mycket också av denna typ av kritik. Dock grundar sig romanen på en konstruktiv idé som jag tror mycket på. Ingen destruktiv kritik kan få mig att sluta skriva.

”Utan min slöja” är en mycket komplex roman, som Förutom slöjan givetvis tar upp en mängd andra teman. Vill du berätta lite om dem?

Först och främst kan man säga att romanen handlar om stark kvinnlig vänskap över kulturgränserna. Andra teman som behandlas är kvinnans rätt och frihet i samhället, oavsett etnicitet och religion, skillnaden mellan traditioner, som varierar lokalt, och regionalt, integrationssvårigheter och konsekvenserna av det, fördomar, acceptans, kulturmöten och kulturkrockar, extremism, flykt med mera. En fråga som romanen ställer är om något av könen måste dominera i samhället för att det ska fungera.

Varför skrev du boken?

Mitt syfte med romanen är att främja integration, tolerans och acceptans trots våra eventuella olikheter. Min önskar är även att boken ska minska fördomar och klargöra skillnaden mellan tradition och religion. Jag vill visa att det kan uppstå starka vänskapsrelationer, trots att man har olika tro och bakgrund.

Vem tycker du ska läsa ”Utan min slöja”?

Personligen tycker jag att alla vi som är delar av samhället behöver läsa romanen för på så sätt förstå varandra bättre och kunna leva tillsammans och bygga upp vårt samhälle på ett sätt som gynnar alla, oavsett etnicitet, kön, tro och ursprung.

Hur gick skrivprocessen till? Kanske ska vi avslöja att jag varit romanens redaktör. Hur tyckte du till exempel att vårt samarbete fungerade?

Det var inte alls lätt att skriva om så här känsliga och svåra teman på ett sätt som inte skulle kunna missförstås, provocera, kränka eller underskatta någon, samtidigt som att på ett modigt och objektivt sätt beröra svåra, och ibland känsliga och tabubelagda ämnen.

Att jag lyckats med detta är tack vara min redaktör och rådgivare, Helena Hansen, som följt mitt skrivande under hela skrivprocessen som varat i ungefär två år. Det har blivit omfattande diskussioner, samtidigt som hon kommit med förslag och råd och gjort noggrann uppföljning av fakta, tidsaspekt, logik med mera. Jag anser mig vara lyckligt lottad och att jag hade tur som lyckades få tag på Helena, som kunde agera opartiskt, neutralt och professionellt.

Stort tack för de fina orden!  😊 Även om ”Utan min slöja” är din debutroman så är du ju inte debutant som författare. Du har tidigare bland annat publicerat fackboken ”Kvinnan i islam”. Varför är du engagerad i den muslimska kvinnans situation?

Viktigt att nämna här att jag personligen är moderat muslim och att jag inte är blint religiös. Men jag är ändå väldigt påläst när det gäller religion, samtidigt som jag sympatiserar med kvinnor överhuvudtaget, oavsett etnicitet eller religion.

Jag tycker att muslimska kvinnor ofta blir orättvist behandlade båda i sina hemländer och i Västvärlden. I det dominerande manliga samhället i kvinnornas ursprungsländer blandas urgamla traditioner ofta ihop med islams äkta lära och därmed trycks kvinnorna ner och berövas sina mänskliga rättigheter. I Västvärlden, som i Sverige, möts muslimska kvinnor däremot ofta av fördomar och islamfobi. Den muslimska kvinnan drabbas helt enkelt av den okunskap som finns både i hemlandet och i Västvärlden.

Jag vet att du även är intresserad av språk. Vill du berätta mer om det?

I botten är jag geolog och har en forskarutbildning inom det området. Men jag har alltid varit intresserad av språk, och därför studerade jag engelska och tyska innan jag kom till Sverige. Dessa båda språk hjälpte mig att snabbt även behärska svenska, så att jag kunde börja min forskarutbildning vid Lundauniversitet. Parallellt med min forskarutbildning läste jag svenska intensivt på gen hand. Här vill jag nämna att jag aldrig fick en komplett SFI-utbildning, eftersom jag tyckte att studietakten var för långsam i förhållande till mina ambitioner.

1992 blev jag Skånes förste auktoriserade tolk mellan svenska och arabiska, och numera är jag rättstolk, tolklärare och tolkhandledare.

Jag mötte dock stora svårigheter när jag skulle lära mig svenska på grund av bristande tillgång på bra ordlistor. Det var då jag bestämde mig för att en dag ge ut Sveriges mest omfattande och mest adekvata ordbok mellan svenska och arabiska. Detta blev min livsdröm, som förverkligades 1995. Efter nio års vistelse i Sverige gav jag då ut min första ordbok som innehöll 40 000 ord. Numera är ordboken utökad till 70 000 ord. Mitt mål är att ge ut en ordbok på minst 120 000 eller fler ord, dels för att främja lärandet av svenska, eftersom kunskap i svenska språket enligt mig är nyckeln till framgång. För mig är det här också ett sätt att så att säga betala tillbaka till det land som öppnade dörrarna för mig.

Du har alltså mycket på gång. När har du tid att skriva?

Som tur är, är jag en person som nöjer sig med högst fem timmars sömn per natt. Därför har jag mycket tid över till skrivandet efter att jag har utfört mitt ordinariearbete som rättstolk. Jag känner mig improduktiv om jag inte gör något under min vakentid och därför vill jag alltid vara igång. Jag skriver mest på nätterna eller tidigt på morgonen när alla runt omkring mig sover. Men jag måste också påpeka att jag trots allt lever mitt liv precis som alla andra: jag umgås mycket med familjen och med mina vänner, jag går ut, åker på semester och så vidare.

Jag vet ju även att du skriver på flera böcker. Vad har du på gång just nu?

ag har skrivit en ny fackbok, ”Koranen utmanar dagen vetenskap”, som jag redan har lämnat till min redaktör, Helena Hansen. Snart är jag även klar med min nya roman med titeln ”Tabubelagda relationer”, samtidigt som jag skriver på romanen ”Välkommen till Sverige”, som är baserad på självbiografiska upplevelser.

Härligt att vi snart kommer att få se mer av dig som författare! Var kan den som vill läsa ”Utan min slöja” köpa boken?

Romanen finns att köpa på svenska i alla nätbokhandlar, men snart även på arabiska. Den finns även att köpa hos traditionella bokhandlare. Den 6 februari kl. 18.00 kommer jag att arrangera en release- och signeringsfest på Clarion Malmö Live, och där kan man köpa ett signerat exemplar av romanen.

Jag kommer också att delta i olika bokmässor och sälja boken i de flesta stora varuhus runtom i landet. På vissa bibliotek och andra ställen kommer jag att hålla en kort föreläsning och signera böcker även där. Mer information om detta kommer så småningom.

Tack för pratstunden Hussam! Det ska bli jättekul att ses på releasefesten den 6 februari!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *