Genusmedveten bokcirkel

Jag har en idé! Vad sägs om en genusmedveten bokcirkel via Zoom, där vi en gång i månaden från och med augusti och till och med december 2021 diskuterar en skönlitterär bok på temat genus, och där vi varje gång avslutar med en skrivövning som är baserad på romanen i fråga?

Vi skulle kunna diskutera romaner som handlar om såväl kvinnoroller som manlighetsnormer, frågor som rör HBTQIA+, ett intersektionellt perspektiv och mycket mer – ja helt enkelt allt som har med genus att göra.

Förslag på upplägg:

  • En bokcirkelträff via Zoom varje månad augusti – december 2021. Totalt fem träffar. (I december bokpratar vi även om en kort bonusbok.)
  • Förslag på dag: torsdag.
  • Förslag på tid: 18.00 och cirka 2 till 2,5 timmar framåt inkl. en paus.
  • Diskussionen avslutas med en gemensam skrivövning – inget krav finns på att läsa upp sin text, men den som vill är varmt välkommen att göra det och få respons från mig och gruppen.
  • Tanken är en ganska liten grupp på max 10 personer, för att alla ska känna sig trygga och lära känna varandra samt får utrymme att uttrycka sig under samtalet och efter skrivövningen.
  • Alla deltagare bjuds in till en Facebookgrupp för fortsatt diskussion, där boktips och andra tips kan läggas ut.
  • Förslag på pris: 399 kr.

Vill du vara med? Har du tips på böcker som du skulle vilja diskutera? Vill du ge respons på upplägget? Välkommen att kontakta mig via mejl på helenahansentexta@gmail.com eller fyll i kontaktformuläret här.

Här kan du läsa mer om mig.

Allt gott!

Helena

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *