Om mig

Jag hjälper dig att utveckla och förbättra din text

ProfilbildSvartvitMitt namn är Helena Hansen och jag arbetar som lektör, redaktör och skrivcoach. Ibland åtar jag mig även översättningsuppdrag.

Sedan 2008 är jag bosatt i Paris.

Jag är utbildad i kreativt skrivande vid Lunds universitets författarskola och vid Sorbonne i Paris, där jag tagit en master-examen i Lettres Modernes med inriktning genusfrågor och postkolonialism.

I december 2016 tog jag även examen från författar-coachen Ann Ljungbergs Yrkesutbildning för lektörer, som är den första utbildningen för diplomerade lektörer i Sverige.

Mina gedigna kunskaper i kreativt skrivande och svensk och fransk litteraturvetenskap gör att jag har stora kunskaper i att djupanalysera text. De utbildningar jag har gått i kreativt skrivande gör även att jag kan sätta mig in i författarens roll. I hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med text i någon form, bland annat som webb-journalist, redaktör och korrekturläsare, samt skrivit litteraturkritik och egna texter.

Vid Sorbonne specialiserade jag mig i frågor som rör genus och postkolonialism – i karaktärsanalysen tittar jag därför gärna på hur ditt genusperspektiv ser ut.

När jag läser din text ser jag både till helheten och till de delar som ingår i skapandet av en roman, till exempel story, dramaturgi, språk, karaktärsskildring och miljö. Vad som är extra viktigt är även textens struktur. Känner du att du inte riktigt har kläm på hur en bra romanstruktur bör vara uppbyggd tittar jag gärna lite extra på det.