Att ta sig ur sitt eget genus – skapa normbrytande karaktärer

 Går det att ta sig ur sitt eget genus? Och finns det ens något original? Det är frågor som Judith Butler tar upp i sin omstörtande bok Genustrubbel, som jag tipsade om i ett tidigare inlägg.

Cindy Sherman. Untitled Film Still #21

Eftersom genus är en iscensättning, som består av praktiska och normbundna handlingar, går det i så fall att iscensätta det på ett annat, subversivt sätt?

Det gör det, menar Butler.

Hon tar dragshow och cross-dressing som exempel, där kvinnor eller män iscensätter ett annat genus än det som vanligtvis är knutet till deras kropp.

Visst kan dessa företeelser ses som en parodi, men frågan är bara vad som parodieras. Enligt Butler syftar parodin inte bara på att göra narr av en genusidentitet. För henne är frågan mer komplex än så.

I stället ser hon det som att det som parodieras är själva föreställningen om att det skulle finnas en ursprunglig könsidentitet, en slags kärna. Parodin syftar därmed till att ifrågasätta tanken på att det ens skulle finnas något original.

På så sätt kan allt ses som en imitation, där allt blir kopior, men som saknar original. Därmed ses inte heller kroppen som ett ”vara” utan, menar Butler, som en ”växlande gräns”.

Samma tankegångar kan man till exempel se framträda hos fotografen Cindy Sherman som utforskar dessa sociala konstruktioner av genus i sin konst.

Bland annat skapade hon mellan åren 1977 och 1980 en serie svart-vita fotografier som hon kallade Untitled Film Stills.

På fotografierna porträtteras kvinnor som ser ut att vara hämtade ur svart-vita Hollywoodfilmer från 1940–1960-talet. Fotograferna liknar i mycket filmaffischer.

Problemet” är bara att det inte finns några original. Det är affischer till filmer som inte finns.

Att det dessutom är Cindy Sherman själv som figurerar på alla bilderna gör det hela än mer komplext. På samma gång är hon alla kvinnor, men ändå ingen.

Kanske visar det just att genus, som Butler skriver, är en ”bräcklig identitet” som har upprättats genom en ”stiliserad upprepning av handlingar”.

Tanken på att det finns ett fast och genusbestämt jag framstår därmed som den illusion den är.

Tips

Titta på dokumentären Nobody’s Here But Me om Cindy Sherman.

Tanke- och skrivövning

  • Fundera först på vilka normer vad gäller kvinnor och män som finns i samhället och i den kultur som finns runtomkring dig.
  • Utforska sedan den kroppsliga och skiftande gränsen som Butler talar om genom att försöka skapa en karaktär som bryter mot köns- och genusnormerna.
  • Hur gjorde du?

2 kommentarer

  1. Hej Helena!
    Då jag var anställd av min man upptäckte jag flera saker. Frihet. Att följa en tanke till sitt slut. Jag fick också en annan säkerhet med mitt ”ställ”. En säkerhet för mig som person. Jag blandade bruk, klättrade upp på tak som murare och skorstenstätare. Vad är vad i allt med genus. Jag klev över en gräns och fann gemenskap, givetvis i kraft av min man som trodde på mig. Vi behöver kliva över gränser. Förskolan skolan är så kvinnodominerad. Det jag vill säga är att jag är förvånad hur jag själv förändrades med en annan säkerhet. Gunilla

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *